Pavyzdys: klientas, parduodantis 10 skirtingų produktų, per metus sunaudoja 1 mln. maišelių jiems supakuoti.

Dabartinė situacija

 • Maišeliai perkami be individualios informacijos apie produktą;
 • Perkama du kartus metuose po 500 tūkst. vnt.;
 • Maišelių kaina 45 Eur/tūkst. (tiražai po 500 tūkst. vnt.);
 • Atskiri maišeliai produktams ženklinami klijuojant po 2 lipnias etiketes: priekinė su produkto pavadinimu ir galinė su detalia informacija apie produktą. Toks lipnių etikečių komplektas kainuoja 20 Eur/tūkst.;
 • Lipnias etiketes klijuoja darbuotojai, vidutiniškai po 5 lipnių etikečių komplektus per 1 min. (50 tūkst. vnt. per mėnesį).

Užsakant UAB “Litprint” maišelius

 • Maišeliai užsakomi UAB “Litprint” su jau atspausdintu kiekvienos produkto rūšies dizainu;
 • Perkami kiekvienos produkto rūšies kiekiai – po 20 tūkst. vnt.;
 • Maišelių kaina 55 Eur/tūkst. (tiražai po 20 tūkst. vnt.);
 • Informacija apie produktus jau yra atspausdinta ant maišelių, todėl lipnių etikečių klijuoti nereikia;
 • Nereikia samdyti lipnių etikečių klijuotojų.

Sąnaudos per metus

 • Maišeliai: 45 Eur/tūkst. x 1 mln. vnt. = 45 tūkst. Eur
 • Lipdukai: 20 Eur/tūkst. x 1 mln. vnt. = 20 tūkst. Eur
 • Lipdukų klijavimas: 10 Eur/tūkst. x 1 mln. = 10 tūkst. Eur
 • Iš viso: sąnaudos per metus – 75 tūkst. Eur

Sąnaudos per metus su UAB “Litprint”

 • Maišeliai: 55 Eur/tūkst. x 1 mln. vnt. = 55 tūkst. Eur
 • Lipdukai: 0 Eur
 • Lipdukų klijavimas: 0 Eur
 • Iš viso: sąnaudos per metus – 55 tūkst. Eur

Vidutinė sandėlyje laikomų medžiagų kaina

 • Maišeliai: 45 Eur/tūkst. x 250 tūkst. vnt. = 11.25 tūkst. Eur
 • Lipdukai: 20 Eur/tūkst. x 250 tūkst. vnt. = 5 tūkst. Eur
 • Iš viso: 16.25 tūkst. Eur

Vidutinė sandėlyje laikomų medžiagų kaina

 • Maišeliai: 55 Eur/tūkst. x 100 tūkst. vnt. = 5.5 tūkst. Eur
 • Lipdukai: 0 Eur
 • Iš viso: 5.5 tūkst. Eur

Galimi rezultatai pasirinkus UAB “Litprint”*


Finansiniai

 • Sutaupoma 30 proc. išlaidų;
 • Konkretaus pavyzdžio atveju – 20 tūkst. Eur;
 • Atsargos sandėlyje sumažinamos 10.75 tūkst. Eur

Rinkodaros ir pardavimų

 • Aukščiausios kokybės, išskirtinė pakuotė;
 • Klientui pateikiamos individualiai, ryškiau atspausdintos pakuotės rūšys su didesniu produkto pavadinimu, individualiu dizainu;
 • Didesnis lankstumas planuojant naujas produktų rūšis, dizainų atnaujinimą, tekstų pakeitimą.

Logistikos

 • Trumpa tiekimo trukmė;
 • Daugiau nei perpus mažesnės atsargos mažina nelikvidžios pakuotės riziką ir sandėliavimo vietos poreikį;
 • Sezoninių svyravimų balansavimas ir didesnis lankstumas “akcijų” laikotarpyje.

Personalo valdymo

 • Dalis vidinių darbo sąnaudų perkeliama į išorę, mažinami fiksuoti kaštai, įgyjamas lankstumas dinamiškoje (augančioje ar besitraukiančioje) rinkoje.

* Jūsų įmonės konkrečią naudą esame pasirengę detaliau paaiškinti susitikimo metu.